دکتر شهرام رضوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر شهرام رضوان

دکتر شهرام رضوان

سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- رئیس مرکز تحقیقات تولید و فن آوری دارو های گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : s.rezvan@damghaniau.ac.ir
آدرس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

شبکه های اجتماعی

سابقه فعالیت

مهارت ها

    • زبان انگلیسی
      80%